Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού

www.freelaw.gr
Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού
Αριθμός άρθρου: 
10
1. Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, σύζυγοι των ανωτέρω καθώς και εταιρείες στις οποίες ιδρυτές, μέτοχοι ή εταίροι εκπροσωπούντες το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών, μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων ή διαχειριστές, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή σύζυγοι των ανωτέρω έχουν την ιδιότητα των παραπάνω προσώπων. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα, ή συγγενή τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν αυξήσεις κεφαλαίου που έγιναν χωρίς καταβολή νέων εισφορών. 
 
2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της γενικής συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9. Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9α.
 
3. Πρόσωπα, μη περιλαμβανόμενα εις τινα των κατηγοριών της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, μεταβιβάζοντα δε εις την εταιρείαν αντικείμενα προς παγίαν εκμετάλλευσιν της επιχειρήσεως αυτής, δεν δύνανται κατά την διάρκειαν της απαγορεύσεως της μνημονευθείσης παραγράφου να εκλεγώσι σύμβουλοι, διορισθώσιν υπάλληλοι ή λάβωσιν αμοιβήν ή αποζημίωσίν τινα παρά της εταιρείας άνευ προηγουμένης εγκρίσεως γενικής συνελεύσεως.
 
4. Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή στο πλαίσιο διαδικασιών που εποπτεύονται από τις αρχές αυτές, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται σε χρηματιστήριο. 
 
5. Την ακυρότητα της παρ. 1 μπορεί να επικαλεσθεί όποιος έχει έννομο συμφέρον. Επίκληση της ακυρότητας δεν είναι επιτρεπτή μετά παρέλευση διετίας από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο αποκτήθηκαν τα στοιχεία του ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1. 
 
Μεταβατική ΔιάταξηΝ 3604/2007 άρθρο 79 παρ. 1: "οι προθεσμίες των παρ. 6 και 5 των άρθρων 4α και 10, αντίστοιχα, του ΚΝ 2190/1920 δεν συμπληρώνονται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του N 3604/2007."
*Ο τίτλος του άρθρου αυτού προστέθηκε με το Ν 3604/2007 άρθρο 16 παρ. 1.
*Το εδ. α΄ της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν 2919/2001 (ΦΕΚ Α΄ 128/25.6. 2001).]
* Η παράγαφος 1 αντικαταστάθηκε από το ΠΔ 409/1986 άρθρο 10 (άρθρο 11 της Δεύτερης Οδηγίας ΕΟΚ). Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με το Ν 3604/2007 άρθρο 16 παρ. 2.
* Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε από το Ν 3604/2007 άρθρο 16 παρ. 3.
* Η  παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε από το  Ν 3604/2007 άρθρο 16 παρ. 4.
* Ηπαράγραφος 5 προστέθηκε με το Ν 3604/2007 άρθρο 16 παρ. 5.

Social Media