Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
14
1. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δεν δύναται να ορισθή κατωτέρα των τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ και ανωτέρα των εκατό (100) ευρώ.
 
2. Απαγορεύεται η έκδοσις μετοχών εις τιμήν, κατωτέραν του αρτίου.
 
3. Η εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.
 
Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε από το Ν 2842/2000 άρθρο 11 παρ. 1 εδ. στ΄.

Social Media