Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
17α
Τα άρθρα 16 παρ. 4 εδ. δεύτερο και τρίτο και 17 παρ. 3 έως 6 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που οι μετοχές αποκτήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Εν τούτοις τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές αυτές αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να καθορισθεί αν πληρούται ο όρος του άρθρου 16 παρ. 2 εδ. στ΄ περ. πρώτη του παρόντος.
 
*Το άρθρο 17α προστέθηκε με το  ΠΔ 60/2001 άρθρο 4.

Social Media