Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο

www.freelaw.gr
Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο
Αριθμός άρθρου: 
21
1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
 
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
 
3. Έκαστος σύμβουλος δύναται ν’ αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον ένα έτερον σύμβουλον.
 
4. Η αντιπροσώπευσις εν τω συμβουλίω δεν δύναται ν’ ανατεθή εις πρόσωπα μη ανήκοντα εις το Συμβούλιον.
 
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 
 
* O τίτλος του άρθρου προστέθηκε με το Ν 3604/2007 άρθρο 28 παρ. 1.
*Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το Ν 3604/2007 άρθρο 28 παρ. 2.
* Η παράργραφος 5 προστέθηκε με το Ν 3604/2007 άρθρο 28 παρ. 3.

Social Media