Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αρχή της ισότητος

www.freelaw.gr
Αρχή της ισότητος
Αριθμός άρθρου: 
30

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενον ποσοστόν του κεφαλαίου.

2. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

*Ο τίτλος του άρθρου προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν 3884/2010.

*Η παράγραφος 2 προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν 3884/2010, ενώ είχε καταργήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 εδ. ζ΄ του Ν 2842/2000.

 

Social Media