Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πλειοψηφία

www.freelaw.gr
Πλειοψηφία
Αριθμός άρθρου: 
31

1. Αι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 29 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι για όλες ή συγκεκριμένες αποφάσεις των παρ. 1 και 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 29, απαιτούνται μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που προβλέπονται, αντίστοιχα, στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η πρόβλεψη αυξημένης πλειοψηφίας για τα θέματα της παρ. 1, δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται για τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 29. 

*O τίτλος του άρθρου αυτού προστέθηκε με το άρθρο 39 παρ. 1 του Ν 3604/2007.

[Όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 του ΠΔ 409/1986 (άρθρο 40 της 2ης Οδηγίας ΕΟΚ)

*Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν 2339/1995.

*Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 καταργήθηκε με το άρθρο 39 παρ. 2 του Ν 3604/2007.

 

Social Media