Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

www.freelaw.gr
Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης
Αριθμός άρθρου: 
34

1. Η γενική συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν’ αποφασίζη περί:
α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ’ όσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του καταστατικού,
β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,
γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας,
δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών,
ε) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας και 
στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β,
γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,
δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και
στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

*O τίτλος του άρθρου προστέθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν 3604/2007.

*Το εδάφιο στ΄ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν 2339/1995.

*Το εδάφιο. ε΄ καταργήθηκε και τα εδάφια. στ΄ και ζ΄ αναριθμήθηκαν σε εδ. ε΄ και στ΄ αντίστοιχα (άρθρου 15 παρ. 20 Ν 3156/2003).

*Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν 3604/2007.

 

Social Media