Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
37α

Ανώνυμοι εταιρείαι προσλαμβάνουσαι τους κατά τα άρθρα 36 και επ. του παρόντος ελεγκτάς αυτών εξ ορκωτών λογιστών απολαύουσι των κατωτέρω πλεονεκτημάτων:
α) Επί των εταιρειών τούτων δικαίωμα όπως ζητήσωσι τον έλεγχον κατά το άρθρον 39α παρ. 1 εν συνδυασμώ προς το άρθρον 40 εδ. α΄ του παρόντος έχουσι μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
β) Η επιτροπή του Χρηματιστηρίου δύναται να ζητήση τον άνω έλεγχον δι’ αποφάσεως αυτής λαμβανομένης ουχί διά της πλειοψηφίας αυτής, ως εν άρθρω 40 εδ. β΄, αλλά διά πλειοψηφίας των 3/4 των μελών αυτής.
γ) Ο Υπουργός του Εμπορίου δικαιούται να ζητήση τον αυτόν ως άνω έλεγχον, αλλά μετά γνώμην της Επιτροπής Ανωνύμων Εταιρειών.
 

 

Social Media