Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Έγγραφα της ΑΕ

www.freelaw.gr
Έγγραφα της ΑΕ
Αριθμός άρθρου: 
1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις:
α) Το Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών, όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία.
β) Τον αριθμό μητρώου της εταιρείας.
γ) Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση.
 
2. Αν στα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.
 
3. Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της παρ. 1. Αν γίνεται μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η παρ. 2.
 
* Το άρθρο 7γ που προστέθηκε με το  ΠΔ 409/1986 άρθρο 7 (άρθρο 4 της Πρώτης Οδηγίας ΕΟΚ), αντικαταστάθηκε δε από το Ν 3604/2007 άρθρο 10.

Social Media