Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας

www.freelaw.gr
Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας
Αριθμός άρθρου: 
8
1. Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, από έναν ή περισσότερους ιδρυτές και καταβάλλεται, κατά τη σύσταση της εταιρείας, στο σύνολό του ή εν μέρει. Στη δεύτερη περίπτωση, το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
 
2. Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας. 
 
3. Οι υφιστάμενες κατά την 1.1.2002 ανώνυμες εταιρείες, που έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ, υποχρεούνται να προσαρμόσουν το κεφάλαιό τους μέχρι του ποσού αυτού και με απόκλιση έως μείον 2,5% το αργότερο μέχρι 31.12. 2003 διαφορετικά ανακαλείται η άδεια σύστασής τους. [
 
4. Οι ανώνυμες εταιρείες, που δεν επιθυμούν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δύνανται, πριν από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, να μετατραπούν σε εταιρεία άλλου τύπου, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 29 και στην παρ. 2 του άρθρου 31 του παρόντος. Η απόφασις αύτη, περιλαμβάνουσα τους όρους του καταστατικού της νέας εταιρείας, δέον να περιβληθή τον τύπον του συμβολαιογραφικού εγγράφου. 
 
5. Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται μόνο από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. Τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν μπορεί να περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.
 
6. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παρ. 2, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το κατώτατο όριο ή τη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία με άλλη νομική μορφή.
 
*O τίτλος του άρθρου προστέθηκε με το Ν 3604/2007 άρθρο 11 παρ. 1.
*Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε από το Ν 3604/2007 άρθρο 11 παρ. 2.
*Η παράγραφος 2 είχε αντικατασταθεί από το Ν 2579/1998 άρθρο 11 παρ. 1 του, στη συνέχεια από το  Ν 2842/2000 άρθρο 11 παρ. 1 εδ. α΄ του και τέλος αντικαταστάθηκε από την ΠΝΠ/12.12.2012 άρθρο 6 παρ. 3 περ. α΄, κυρωθείσας με το Ν 4111/2013 άρθρο 48.
*Η παράγραφος 3 είχε αντικατασταθεί από το  Ν 2065/1992 άρθρο 38 παρ. 1, η οποία αντικαταστάθηκε με το  Ν 2842/2000 άρθρο 11 παρ. 1 εδ. β΄.
*Η παράγραφος 4 είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 38 παρ. 2 του Ν 2065/1992, η οποία τροποποιήθηκε από το Ν 2339/1995 άρθρο 5 παρ. 1 και από το  Ν 2842/2000 άρθρο 11 παρ. 1 εδ. γ΄.
Η παράγραφος 5 απαλείφθηκε και οι παράγραφοι 6 και 7 που προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ΠΔ 409/1986 (άρθρο 7 της Δεύτερης Οδηγίας ΕΟΚ) αναριθμήθηκαν αντιστοίχως σε 5 και 6 με το  Ν 2339/1995 άρθρο 5 παρ. 1.
*Η παράγραφος 6 αντικαταστάθηκε από το  Ν 3604/2007 άρθρο 11 παρ. 3.

Social Media