Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

2225/1994 Για προστασία της ανταπόκρισης και της επικοινωνίας

www.freelaw.gr
2225/1994 Για προστασία της ανταπόκρισης και της επικοινωνίας

Τροποποιήσεις με:

Ν. 4254/2014.

AttachmentSize
2225.pdf734.5 KB

Άρθρα νόμου

1. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται από:
α) τα άρθρα 134, 135 παράγραφοι 1, 2, 135Α, 137Α, 137Β, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 148 παράγραφος 2, 150, 151, 157 
παρ. 1, 159, 159Α, 168 παρ. 1, 187 παράγραφοι 1, 2, 187Α παράγραφοι 1 και 4, 207, 208 παρ. 1, 235 παρ. 2, 236 παρ. 
2, 237 παρ. 2 και 3β΄, 264 περιπτώσεις β΄ και γ΄, 270, 272, 275 περίπτωση β΄, 291 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄, 299, 
322, 323A παράγραφοι 1, 2, 4, 5 και 6, 324 παράγραφοι 2 και 3, 336 σε βάρος ανηλίκου, 338 παρ. 1 σε βάρος 
ανηλίκου, 339 παρ. 1 περιπτώσεις α΄ και β΄, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α παρ. 4, 348Γ παρ. 1 περιπτώσεις α΄ 
και β΄, 349 παράγραφοι 1 και 2, 351 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5, 351Α παρ. 1 περιπτώσεις α΄ και β΄ και 3, 374, 380, 
385 παρ. 1 περιπτώσεις α΄ και β΄ του Ποινικού Κώδικα,
β) τα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 46, 47, 59, 140 και 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
γ) το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2168/1993,
δ) τα άρθρα 20, 22 και 23 του Ν. 4139/2013,
ε) το άρθρο 157 παρ. 1γ΄ του Ν. 2960/2001,
στ) το άρθρο 3 περίπτωση ιε΄ του Ν. 3691/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο δεύτερο του Ν. 2656/1998,
ζ) το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2803/2000,
η) το άρθρο 45 παρ. 1 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του 
N. 3691/2008,
θ) το άρθρο 28 του N. 1650/1986.
Επίσης, επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των προπαρασκευαστικών πράξεων για το 
έγκλημα της παραχάραξης νομίσματος κατά το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα, καθώς επίσης και για τα 
εγκλήματα των παραγράφων 1 περίπτωση γ΄ και 4 του άρθρου 339, της παρ. 3 του άρθρου 342, του άρθρου 
348, των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 348Α, του άρθρου 348Β, της παρ. 1 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του 
άρθρου 348Γ και της παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 351Α του Ποινικού Κώδικα

* Η παράγραφος 1 προστέθηκε με το άρθρο 15 Ν. 4267/2014.

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ

1. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται από: 

 α) τα άρθρα 134,135 παρ. 1, 2 135Α, 137Α , 137Β, 138, 139, 140, 143, 144, 146,148 παρ. 2, 150, 151, 157 παρ.1, 159, παρ. 1, 168 παρ.1, 187 παρ.1, 2, 187 Α παρ.1 και 4, 207, 208 παρ.1, 235 παρ. 2, 236 παρ. 2, 237 παρ. 1 και 2, 264 περ. β΄, γ΄, 270, 272, 275 περ. β΄, 291 παρ.1 εδάφια β΄ και γ΄, 299, 322, 323 Α παρ. 1,2,4,5 και 6, 324 παρ.2 και 3, 342 παρ. 1 και 2, 348 Α παρ.4, 351 παρ. 1, 2, 4 και 5, 374, 380, 385 παρ. 1 εδάφια α΄ και β΄ του Ποινικού Κώδικα 

γ) το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2168/1993, 

 
δ) τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 του ν. 1729/1987, 
 
ε) τα άρθρα 89, 90 και 93 του ν. 1165/1918. 
 
Επίσης επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των προπαρασκευαστικών πράξεων για το έγκλημα της παραχάραξης νομίσματος κατά το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα. 

 

1α. Η άρση του απορρήτου είναι επίσης επιτρεπτή για τη διακρίβωση παραβάσεων των άρθρων 3 έως 7, 29 και 30 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α').» 
 
. Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται από το ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153 Α΄), όπως ο νόμος αυτός εκάστοτε ισχύει.». 
 
2. Η άρση στις περιπτώσεις αυτές είναι επιτρεπτή μόνο αν αιτιολογημένα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο διαπιστώσει ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ή η εξακρίβωση του τόπου διαμονής του κατηγορουμένου είναι αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής χωρίς αυτήν. 
 
3. Η άρση στρέφεται μόνο κατά συγκεκριμένου προσώπου ή προσώπων που έχουν σχέση με την υπόθεση που ερευνάται ή για τα οποία, βάσει συγκεκριμένων περιστατικών, προκύπτει ότι λαμβάνουν ή μεταφέρουν συγκεκριμένα μηνύματα που αφορούν ή προέρχονται από τον κατηγορούμενο ή χρησιμοποιούνται ως σύνδεσμοί του. 
 
4. Η άρση του απορρήτου στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται με διάταξη του Συμβουλίου Εφετών ή Πλημμελειοδικών στην καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η διακρίβωση του συγκεκριμένου εγκλήματος με το οποίο σχετίζεται η άρση. 
 
5. Την αίτηση για την άρση υποβάλλει στο Συμβούλιο ο καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος εποπτεύει ή ενεργεί προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση και ο ανακριτής, ο οποίος ενεργεί τακτική ανάκριση για τα πιο πάνω εγκλήματα. Το Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες για την άρση ή όχι του απορρήτου, με διάταξή του, στην οποία περιέχονται τα κατά την παρ. 
2 του άρθρου 5 στοιχεία. 
 
Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1α αυτού του άρθρου την άρση μπορεί να ζητήσει και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών ή τον ανακριτή, οι οποίοι την υποβάλλουν στο Συμβούλιο Εφετών.
 
6. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις την άρση μπορεί να διατάξει ο εισαγγελέας που ενεργεί την προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση και ο ανακριτής που ενεργεί την τακτική ανάκριση. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής υποχρεούνται να εισαγάγουν το ζήτημα με σχετική αιτησή τους στο Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών. Η ισχύς της διάταξης του Εισαγγελέα ή του ανακριτή για την άρση παύει αυτοδικαίως με τη λήξη της τριήμερης αυτής προθεσμίας ή, αν το ζήτημα εισαχθεί εμπροθέσμως, από την έκδοση της σχετικής 
διάταξης του Συμβουλίου. 
 
7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων την άρση του απορρήτου επιβάλλει, με απόφασή του, το δικαστικό συμβούλιο του καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδίου στρατιωτικού δικαστηρίου μετά από αίτηση του ασκούντος την ποινική δίωξη ή του ανακριτή που ενεργεί τακτική ανάκριση.  

*Τροποποιήθηκε με το Ν. 3658/2008.

*Το στοιχείο α' παρ. 1 άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο ΙΕ.17 Ν. 4254/2014.

[ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ]

"α) τα άρθρα 134, 135 παρ. 1, 2, 135Α, 137Α, 137Β, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 148 παρ. 2, 150, 151, 157 παρ. 1, 168 παρ. 1, 187 παρ. 1, 2, 207, 208 παρ. 1, 264 περ. β', γ', 270, 272, 275 περ. β', 291 παρ. 1 εδ. β', γ', 299, 322, 324 παρ. 2, 3, 374, 380, 385 του Ποινικού Κώδικα". β) τα άρθρα 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 63, 64, 76, 93 και 97 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, "

Διαβάστε περισσότερα..

Social Media