Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Φάκελοι και Μητρώο Σχολαζουσών Κληρονομιών

www.freelaw.gr
Φάκελοι και Μητρώο Σχολαζουσών Κληρονομιών
Νόμος: 
Αριθμός άρθρου: 
64

1. Οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και τηρούν φακέλους και Μητρώο των σχολαζουσών κληρονομιών. Στους φακέλους περιλαμβάνονται: α) Το όνομα του κληρονομουμένου, β) το είδος και η αποτίμηση της περιουσίας, γ) οι αναφορές και οι εκθέσεις του κηδεμόνα, καθώς και όλα τα στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες διαχείρισης και διοίκησης, η αλληλογραφία κατά χρονολογική σειρά, οι προσκλήσεις της αρχής προς τον κηδεμόνα και η λογοδοσία του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος.
2. Οι κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κώδικα, να αναγγείλουν την ύπαρξη των κληρονομιών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι στην αρμόδια αρχή και να προσκομίσουν έως 11.8.2014 τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσμίες επιβάλλονται για την κάθε μία σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις της παραγράφου 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 71 και η αρμόδια αρχή προχωρά στην αντικατάστασή τους.. Εάν κατά τη λήξη της προθεσμίας έξι (6) μηνών που τάσσεται για την προσκόμιση των στοιχείων αυτά δεν έχουν προσκομιστεί, επιβάλλονται σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις της παρ. 2, περίπτωση α΄του άρθρου 71 και η αρμόδια αρχή προχωρά στην αντικατάστασή τους.

*Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 όπως αντικαταστάθηκαν με το Ν. 4261/2014.

Social Media