Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

4267/2014

AttachmentSize
4267.pdf147.34 KB

Άρθρα νόμου

1. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών 
ή του εισαγγελέα εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο 
εφετείο, διατάσσεται η κατάργηση ιστοσελίδας, η οποία 
φιλοξενείται στην Ελλάδα και περιέχει ή διαδίδει υλικό 
παιδικής πορνογραφίας. Η διάταξη αυτή πρέπει να είναι 
ειδικώς και πλήρως αιτιολογημένη, κοινοποιείται στον 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας της εν λόγω ιστοσελίδας 
και εκτελείται αμέσως.
2. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών 
ή εισαγγελέα εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο εφε−
τείο, διατάσσεται η προσωρινή απενεργοποίηση του 
ονόματος χώρου, για διάστημα δύο (2) μηνών, σε περί−
πτωση που δεν μπορεί να διαπιστωθεί εάν η ιστοσελίδα 
που περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής πορνογραφίας, 
φιλοξενείται στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος και βρί−
σκεται σε χώρο ή υποχώρο ονομάτων χώρου που έχει 
χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εντός της ίδιας προθεσμίας, 
μπορεί ο κάτοχος του ονόματος χώρου να ασκήσει 
προσφυγή ενώπιον του προϊσταμένου της εισαγγελί−
ας πρωτοδικών ή του προϊσταμένου της εισαγγελίας 
εφετών αντίστοιχα, ο οποίος εντός προθεσμίας δύο 
(2) μηνών αποφαίνεται επί της οριστικής κατάργησης 
ή της εκ νέου ενεργοποίησης του ονόματος χώρου. Σε 
περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθε−
σμίας, το όνομα χώρου καταργείται. Οι ανωτέρω διατά−
ξεις πρέπει να είναι ειδικώς και πλήρως αιτιολογημένες, 
κοινοποιούνται στον κάτοχο του ονόματος χώρου και 
στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο−
μείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και εκτελούνται αμέσως.
3. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών 
ή του εισαγγελέα εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο 
εφετείο, διατάσσεται η φραγή της πρόσβασης σε ιστο−
σελίδα, που περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής πορνο−
γραφίας, η οποία δεν φιλοξενείται στην Ελλάδα και δεν 
ανήκει σε χώρο ή υποχώρο που έχει χορηγηθεί στην 
Ελλάδα. Ο κάτοχος της ιστοσελίδας μπορεί να ασκήσει 
προσφυγή ενώπιον του προϊσταμένου της εισαγγελί−
ας πρωτοδικών ή του προϊσταμένου της εισαγγελίας 
εφετών αντίστοιχα, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Ο 
προϊστάμενος της αρμόδιας εισαγγελίας αποφαίνεται 
εντός της ίδιας προθεσμίας. Οι εισαγγελικές διατάξεις 
πρέπει να είναι ειδικώς και πλήρως αιτιολογημένες και 
κοινοποιούνται στον κάτοχο της ιστοσελίδας, εφόσον 
έχει εντοπισθεί, και στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποι−
εί τις ανωτέρω διατάξεις στους παρόχους υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και ζητά την άμεση εφαρ−
μογή τους και την ενημέρωση των χρηστών. Πάροχοι
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο νοούνται όλοι οι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπη−
ρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που τηρεί η Ε.Ε.Τ.Τ., 
σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει.

Διαβάστε περισσότερα..

5. Η προβλεπόμενη στην κείμενη νομοθεσία ηλεκτρονική κατάθεση ενδίκων μέσων, βοηθημάτων και οποιουδήποτε εν γένει δικογράφου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις, μπορεί να γίνει και εκτός των ωρών λειτουργίας των υπηρεσιών και των γραμματειών των δικαστηρίων, καθώς και κατά τις εξαιρετέες ημέρες. Δικόγραφα κατατιθέμενα σε οποιαδήποτε ώρα εργάσιμης ημέρας λογίζονται ότι 
κατατέθηκαν μέσα στο ωράριο εργασίας της ίδιας ημέρας. Δικόγραφα κατατιθέμενα σε εξαιρετέες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα..

Social Media