Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

www.freelaw.gr
Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
Νόμος: 
Αριθμός άρθρου: 
60

Άρθρο 60
Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
1. Το άρθρο 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση
διενεργείται μετά την έναρξη ισχύος του.
2. Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη
συντελεστεί η προδικασία του πλειστηριασμού και έχει
οριστεί ημερομηνία πλειστηριασμού, ο επισπεύδων
μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια του πλειστηριασμού με
ηλεκτρονικά μέσα. Η γνωστοποίηση της μεταβολής του
τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού
γίνεται με εντολή του επισπεύδοντος, κατ’ άρθρο 927,
στην οποία γίνεται μνεία της κατασχετήριας έκθεσης. Ο
δικαστικός επιμελητής επαναλαμβάνει την προδικασία
της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 955 και 995
μόνο ως προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις της επιτα-
γής προς εκτέλεση της γνωστοποίησης της μεταβολής
του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστη-
ριασμού. Στην περίπτωση που η επίδοση της επιταγής
προς εκτέλεση έχει διενεργηθεί μετά την 1.1.2016, όλες
οι επιδόσεις και οι δημοσιεύσεις πρέπει να έχουν γίνει το
αργότερο δύο(2) μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής
του πλειστηριασμού. Αν έχουν επιβληθεί περισσότερες
κατασχέσεις ή έχουν κατατεθεί αναγγελίες, ο επισπεύ-
δων δανειστής οφείλει να γνωστοποιήσει ότι επιλέγει
τη διενέργεια του πλειστηριασμού κατά το άρθρο 959Α
και στους λοιπούς κατασχόντες ή απλώς αναγγελθέντες
δανειστές. Ο ως άνω πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά
μέσα είναι άκυρος, αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις των
προηγούμενων εδαφίων.
3. Αν έχει ήδη ασκηθεί ανακοπή κατά της εκτέλεσης ή
εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η
ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ή η αίτηση αναστολής
του πλειστηριασμού και η εφαρμογή του άρθρου 1000,
δεν είναι δυνατή η μεταβολή του τρόπου διενέργειας
του πλειστηριασμού και η εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 959Α. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται
όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έχει διενερ-
γηθεί μετά την 1.1.2016.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 959Α δύναται να εφαρμο-
στούν σε περίπτωση υποκατάστασης κατά το άρθρο
973 ή ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, κατά
το άρθρο 966 παράγραφοι 3 και 4, μετά την ακύρωση
της εκτέλεσης, την ευδοκίμηση της κατά το άρθρο 954
παράγραφος 4 ανακοπής ή της αίτησης αναστολής του
άρθρου 1000, καθώς και στον αναπλειστηριασμό κατά
το άρθρο 965 παράγραφος 5.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά και για τους ανα-
φερόμενους στο άρθρο 54 του ν.δ. 356 της 27.3/5.4.1974
«Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (A’ 90)
πλειστηριασμούς.
6. Οι παράγραφοι 8 έως και 14 του άρθρου 959Α τίθε-
νται σε ισχύ από την

Social Media