Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ

www.freelaw.gr
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να ενημερώνεστε για διάφορα ενδιαφέροντα ζητήματα ποικίλου περιεχομένου, που άπτονται κυρίως της νομικής πράξης, αλλά και για νομοθετικές πρωτοβουλίες. σχέδια νόμου, διαβουλεύσεις κ.ο.κ.


Ημ/νία δημοσίευσης: 08.12.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 8-12-2015,
Αφού συνεκτίμησε το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμιά εξέλιξη από πλευράς της κυβέρνησης, στην κατεύθυνση της επίλυσης του μεγάλου προβλήματος της έλλειψης προσωπικού και των συνθηκών εργασίας των Δικαστικών Υπαλλήλων.

Αποφάσισε την συνέχιση των κινητοποιήσεων με 2ωρες καθημερινές διακοπές από 9.00 έως 11.00 στα ακροατήρια όλων των δικαστικών υπηρεσιών της Αθήνας μέχρι και τις 8-1-2016.
Επίσης αποφάσισε την προκήρυξη Στάσης Εργασίας στις 17-12-2015 από 12.00 μέχρι πέρατος ωραρίου με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Την ημέρα αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί η 2ωρη διακοπή 9.00 έως 11.00.

Συμπράττουμε και στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των Δικηγόρων με αίτημα την αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Το Δ.Σ. του ΣΔΥΑ.

[Πηγή: www.sdya.gr].


Ημ/νία δημοσίευσης: 25.11.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω ιδιαιτέρως αυξημένης προσέλευσης στη Γραμματεία της Γενικής Δ/νσης Ιθαγένειας Μεταναστευτικής Πολιτικής προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση κοινού και πληρεξουσίων δικηγόρων κατά την κατάθεση σχετικών αιτημάτων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015, η κατάθεση των σχετικών αιτημάτων θα γίνεται κατόπιν προηγούμενου καθορισμού ημερομηνίας προσέλευσης. 

Για τον προσδιορισμό ημερομηνίας προσέλευσης η επικοινωνία των πληρεξούσιων δικηγόρων  και του κοινού με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου θα γίνεται ως εξής:

Α) Επικοινωνία κοινού

Η επικοινωνία του κοινού για τον προσδιορισμό ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής θα γίνεται  καθημερινά στην τηλεφωνική γραμμή  2131361700 (ώρες  λειτουργίας 9.00 – 14.00).

Β) Επικοινωνία πληρεξουσίων δικηγόρων

Η επικοινωνία των πληρεξουσίων δικηγόρων για τον προσδιορισμό ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

dikigoroi1@ypes.gr (για δικηγόρους με επώνυμο από Α έως Κ)

dikigoroi2@ypes.gr (για δικηγόρους με επώνυμο από Λ έως Ω)

Διευκρινίζεται ότι ο δικηγόρος κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος θα πρέπει να δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία, τα στοιχεία του εντολέα του (απαραιτήτως ο αριθμός διαβατηρίου και η χώρα έκδοσής του) και την ύπαρξη εξουσιοδότησης – πληρεξουσιότητας  (μέγιστος αριθμός  για κάθε δικηγόρο:  4 αιτήσεις /μήνα)

Παρακαλούμε για  διευκόλυνση της υπηρεσίας να συμπληρώνονται κατά την υποβολή των αιτημάτων τα στοιχεία σύμφωνα με την κατωτέρω φόρμα :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΤΟΛΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

 

 

     


Εντός ευλόγου χρόνου η υπηρεσία ενημερώνει ηλεκτρονικά για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσης στη Γραμματεία της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής (Αγίου Διονυσίου 5 – Πειραιάς).

Προκειμένου να διευκολυνθεί η οργάνωση της υπηρεσίας της Γραμματείας δεν θα παραλαμβάνονται σχετικά αιτήματα δικηγόρων για τον προσδιορισμό ημερομηνίας κατάθεσης αιτήματος, ούτε  θα προσδιορίζεται ημερομηνία κατάθεσης για το κοινό κατά το διάστημα από 26 -30/11/2015. 

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας ώστε να εξασφαλισθεί η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας . 

Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλειος Παπαδόπουλος


Ημ/νία δημοσίευσης: 23.10.2015

Επισυνάπτεται έγγραφο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθηνών περί δίωρων διακοπών εργασιών στα Δικαστήρια των Αθηνών ως κάτωθι:

Δευτέρα, 26/10/2015, 9-11 το πρωί, διακοπή εργασιών των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες της πρ. Σχολής Ευελπίδων και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 9.30 π.μ

Τρίτη, 27/10/2015 και Πέμπτη 29/10/2015, 9-11 το πρωί, διακοπή εργασιών όλων των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στις έδρες του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πέμπτη, 29/10/2015, 9-11 το πρωί, διακοπή των εργασιών των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες του συγκροτήματος Γκύζη(κτίρια Αρείου Πάγου, Εφετείου και Ειρηνοδικείου Αθηνών) και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 9.30 στο ισόγειο του Εφετείου.

Από την Παρασκευή 30/10/2015, δίωρες επαναλαμβανόμενες διακοπές εργασιών 9-11 το πρωί, όλων των δικαστικών υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα γραμματέα έδρας των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και υπηρετούν σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας(Αρειος Πάγος, Εφετείο, Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο).

[Πηγή: www.dsa.gr]


Ημ/νία δημοσίευσης: 14.10.2015

Το Πρωτοδικείο Αθηνών ενημερώνει ότι από 02.11.2015, με εντολή του προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησής του, όλα τα πινάκια του τμήματος τακτικής μονομελούς θα εκδικάζονται στις 09.00 π.μ.

(Εκτος των πινακίων των εφέσεων ΙΑΑ και ΙΒΒ που εκδικάζονται στις 9.30 π.μ.).

[Πηγή: www.dsa.gr]


Ημ/νία δημοσίευσης: 29.09.2015

Δημοσιεύθηκε η ΥΑ 70905/29.09.2015 (Φ.Ε.Κ. Β/2110/29.09.2010) με τίτλο "Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 49214/21-7-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β' 1525), η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ' αριθμ. 57384/31−8−2015 όμοια (Β' 1867)".

Το κείμενο της ΥΑ μπορείτε να αναζητήσετε στο εξής link: http://www.freelaw.gr/sites/default/files/ya70905_2015.pdf


Ημ/νία δημοσίευσης: 14.09.2015

Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. στη συνεδρίαση με αριθμ. 360/2015 της 30ης Ιουλίου 2015 αποφάσισε ομόφωνα για τις κεντρικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α., ήτοι τις Ενιαίες υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες των Τομέων, να πραγματοποιείται υποδοχή του κοινού όλες τις εργάσιμες ημέρες πλην της ημέρας Πέμπτης, οπως ορίζεται με τη ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/24249 (Φ.Ε.Κ. Β/1086/10.04.2012) Υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 4/10019/22.04.14 (ΦΕΚ Β/1013/23.04.2014).
Η ημερομηνία έναρξης της εν λόγω απόφασης ορίζεται η 01η Οκτωβρίου 2015.

(Υ.Γ.: Από την ως άνω ανακοίνωση εξαιρείται η επικοινωνία των αρμόδιων Πολιτικών Προϊσταμένων -ων 71 κ.κ. Προέδρωνμε τον υπάλληλο Ηλία Σαρρή. Η επικοινωνία μόνο, με τους κυρίους Προέδρους θα γίνεται καθημερινά όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, απρόσκοπτα).

[Πηγή: www.dsa.gr]


Ημ/νία δημοσίευσης: 10.09.2015

Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας γνωστοποιεί ότι, προς διευκόλυνση των Δικαστικών Αντιπροσώπων που θα συμμετάσχουν στις βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ(Ακαδημίας 60, ά όροφος) την Δευτέρα 14/9/2015, την Τρίτη 15/9//2015 και την Τετάρτη 16/9/2015.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται από τις 4 μμ έως τις 6 μμ το απόγευμα. Το σεμινάριο της Δευτέρας θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming από την ιστοσελίδα του ΔΣΑ (www.dsa.gr) και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό youtube του Συλλόγου για κάθε ενδιαφερόμενο.

[Πηγή: www.dsa.gr]


Ημ/νία δημοσίευσης: 02.09.2015

Αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων της χώρας λόγω των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 20ης.09.2015.

Το κείμενο της οικείας εγκυκλίου του Υπ. Δικαιοσύνης μπορείτε να αναζητήσετε στο εξής link: http://www.freelaw.gr/sites/default/files/egkyklios_20150902.doc


Ημ/νία δημοσίευσης: 01.09.2015

Aναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών έως την 30η.09.2015 (παράταση ισχύος της υπ' αρ. 49214/21.07.2015 ΥΑ).

Το κείμενο της οικείας υπ' αρ. 57384/31.08.2015 (Φ.Ε.Κ. Β/1867/31.08.2015): http://www.freelaw.gr/sites/default/files/fekb1867_15.pdf


Ημ/νία δημοσίευσης: 05.08.2015

Με έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής γνωστοποιεί ότι, από 03.08.2015, η επισημείωση όλων των διοικητικών εγγράφων με την Σφραγίδα της Χάγης-Apostile(εκτός των εγγράφων που εκδίδει η Περιφέρεια Αττικής), θα χορηγείται για όλες τις περιφερειακές ενότητες του νομού Αττικής από την Διεύθυνση Διοικήσεως-Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης πολιτών.

Το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με διευθύνσεις και τηλέφωνα των αρμοδίων υπηρεσιών: http://www.freelaw.gr/sites/default/files/hagi.pdf

[Πηγή: www.dsa.gr]


Ημ/νία δημοσίευσης: 02.08.2015

Δημοσιεύθηκε η υπ' αρ. 57382/Φ.Ε.Κ. Β'/1620/31.07.2015 κοινή ΥΑ σχετικά με την "Παράταση της υπ’ αριθ. 49214/21−7−2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και
χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525)", έως την 31η.08.2015.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως: http://www.freelaw.gr/sites/default/files/v1620_2015.pdf


Ημ/νία δημοσίευσης: 14.07.2015

ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

Μετά από ερωτήματα συναδέλφων προς τον ΔΣΑ ως προς την εκτελεστότητα αποφάσεων συναινετικού διαζυγίου, που εκδόθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1441 ΑΚ, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4055/2012, διευκρινίζουμε τα εξής:

α) από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της ως άνω διάταξης προκύπτει ότι οι αποφάσεις των Μονομελών Πρωτοδικείων απλώς επικυρώνουν τις συμφωνίες των συζύγων ως προς τα ζητήματα της επιμέλειας, της επικοινωνίας και διατροφής των ανηλίκων τέκνων, οι οποίες όμως δεν περιλαμβάνονται στο διατακτικό τους, με αποτέλεσμα οι εν λόγω αποφάσεις να μην μπορούν να κηρυχθούν εκτελεστές.

β) Το ζήτημα της εκτελεστότητας δεν είναι δυνατό να επιλυθεί, όπως  προτείνεται από ορισμένους συναδέλφους, με την απλή επισύναψη στην απόφαση επικυρωμένου από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου συμφωνητικού των συζύγων, που προδήλως δεν καθιστά την απόφαση  τίτλο εκτελεστό, αφού δεν περιλαμβάνεται στο διατακτικό της.

Για να αποτελούν τίτλο εκτελεστό οι εν λόγω αποφάσεις είναι αναγκαίο, εκτός από το αίτημα της απαγγελίας λύσης του γάμου, το συνολικό περιεχόμενο της συμφωνίας των συζύγων ( επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία) να αποτελεί μέρος του ιστορικού και ειδικό αίτημα στην αίτηση που κατατίθεται στο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, το διατακτικό της εκδιδομένης απόφασης λύσης του γάμου θα περιλαμβάνει και τη συνολική συμφωνία των συζύγων εξασφαλίζοντας την εγκυρότητα της επιταγής προς εκτέλεση προς το δικαστικό επιμελητή, όπως οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων.


Ημ/νία δημοσίευσης: 10.06.2015

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Άρθρο 1. Σύσταση. Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Άρθρο 2. Προϋποθέσεις. 1. Για τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα.
2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη συμφώνου συμβίωσης α) αν υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης των ενδιαφερόμενων προσώπων ή του ενός από αυτά, β) μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, καθώς και μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα, και γ) μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε και αυτού που υιοθετήθηκε.
3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την ακυρότητα του συμφώνου συμβίωσης. Ακυρότητα συνεπάγεται και η εικονικότητα του συμφώνου.

Άρθρο 3. Άκυρο και ακυρώσιμο σύμφωνο. 1. Η κατά το προηγούμενο άρθρο ακυρότητα κηρύσσεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Την αγωγή ασκεί, εκτός από τα μέρη, και όποιος προβάλλει έννομο συμφέρον οικογενειακής φύσης, καθώς και ο εισαγγελέας αυτεπαγγέλτως, αν το σύμφωνο αντίκειται στη δημόσια τάξη.
2.  Σε περίπτωση ελαττωμάτων της βούλησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τον ακυρώσιμο γάμο. Η σχετική δικαστική απόφαση απαιτείται να γίνει τελεσίδικη.
3. Με την τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που ακυρώνει το σύμφωνο συμβίωσης, αίρονται αναδρομικά τα αποτελέσματά του. Η ακύρωση του συμφώνου δεν επηρεάζει την πατρότητα των τέκνων.

Άρθρο 4. Επώνυμο. Το σύμφωνο συμβίωσης δεν μεταβάλλει το επώνυμο των μερών. Ο καθένας μπορεί, εφόσον συγκατατίθεται ο άλλος, να χρησιμοποιεί στις κοινωνικές σχέσεις το επώνυμο του άλλου ή να το προσθέτει στο δικό του.

Άρθρο 5. Σχέσεις των μερών. Στις προσωπικές σχέσεις των μερών του συμφώνου μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή άλλο νόμο.
2. Στις μη προσωπικές σχέσεις των μερών μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, εκτός αν τα μέρη τις ρυθμίσουν διαφορετικά κατά τη σύναψη του συμφώνου με βάση τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης. Τα μέρη δεν μπορούν να παραιτηθούν από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα πριν από τη γέννησή της.

Άρθρο 6. Στην περίπτωση ελεύθερης συμβίωσης χωρίς σύμφωνο, η τύχη των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί μετά την έναρξη της συμβίωσης (αποκτήματα) κρίνεται κατά τις γενικές διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς δίκες.

Άρθρο 7. Λύση. 1. Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την επίδοση, και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών.
2. Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση, στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του.
3. Για τη διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη διατροφή μετά το διαζύγιο, εκτός αν τα μέρη παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα κατά την κατάρτιση του συμφώνου.

Άρθρο 8. Κληρονομικό δικαίωμα. Ως προς το κληρονομικό δικαίωμα των μερών του συμφώνου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τους συζύγους. Κατά την κατάρτιση του συμφώνου το κάθε μέρος μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του στη νόμιμη μοίρα.

Άρθρο 9. Τεκμήριο πατρότητας.  Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του συμφώνου, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον άνδρα με τον οποίο η μητέρα κατάρτισε το σύμφωνο. Το τεκμήριο ανατρέπεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Τα άρθρα 1466 επ. ΑΚ, καθώς και τα άρθρα 614 επ. ΚΠολΔ, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 10. Επώνυμο τέκνων. Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του συμφώνου, φέρει το επώνυμο που επέλεξαν οι γονείς του με κοινή και αμετάκλητη δήλωσή τους, που περιέχεται στο σύμφωνο ή σε μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο πριν από τη γέννηση του πρώτου τέκνου. Το επώνυμο που επιλέγεται είναι κοινό για όλα τα τέκνα και είναι υποχρεωτικά το επώνυμο του ενός από τους γονείς ή συνδυασμός των επωνύμων τους. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα. Αν η δήλωση παραλειφθεί, το τέκνο θα έχει σύνθετο επώνυμο, αποτελούμενο από το επώνυμο και των δύο γονέων του. Πρώτο τίθεται το επώνυμο με αρχικό που προηγείται στο αλφάβητο. Αν το επώνυμο του ενός ή και των δύο γονέων είναι σύνθετο, το επώνυμο του τέκνου θα σχηματιστεί με το πρώτο από τα δύο επώνυμα.

Άρθρο 11. Γονική μέριμνα. 1. Η γονική μέριμνα του τέκνου που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του συμφώνου, ανήκει στους δύο γονείς και ασκείται από κοινού. Οι διατάξεις του ΑΚ για τη γονική μέριμνα των τέκνων που κατάγονται από γάμο εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.
2. Αν το σύμφωνο συμβίωσης λυθεί ή ακυρωθεί, για την άσκηση της γονικής μέριμνας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 1513 ΑΚ.

Άρθρο 12. Ανάλογη εφαρμογή άλλων διατάξεων – Εξουσιοδοτήσεις. 1. Άλλες διατάξεις νόμων που αφορούν συζύγους εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέρη του συμφώνου, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή άλλο νόμο. 2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από  πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με το οποίο ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η έκταση εφαρμογής των διατάξεων του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και  αφορούν συζύγους, στα μέρη του συμφώνου.

Άρθρο 13. Πεδίο εφαρμογής. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε κάθε σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον τούτο καταρτίζεται στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.

Άρθρο 14. Μεταβατικές διατάξεις. 1. Με εξαίρεση τις ρυθμίσεις που ακολουθούν, τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να διέπονται από το ν. 3719/2008. Οι §§ 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στα σύμφωνα αυτά. Τα μέρη έχουν δικαίωμα να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου με συμβολαιογραφική πράξη. Αντίγραφο της πράξης καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.
2. Σύμφωνα συμβίωσης που καταρτίζονται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις αυτού.

Άρθρο 15. Τροποποίηση διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Τα άρθρα 1354, 1462, 1463 και 1576 ΑΚ τροποποιούνται ως εξής: 1.            Άρθρο 1354. Κώλυμα από γάμο που υπάρχει ή από σύμφωνο συμβίωσης με τρίτον. Εμποδίζεται η σύναψη γάμου πριν λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα ο γάμος που υπάρχει, καθώς και πριν λυθεί ή ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση το σύμφωνο συμβίωσης που συνδέει τον ένα μελλόνυμφο με τρίτον. Οι σύζυγοι μπορούν να επαναλάβουν την τέλεση του μεταξύ τους γάμου και πριν αυτός ακυρωθεί.
2. Άρθρο 1462. Αγχιστεία. Οι συγγενείς εξ αίματος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας του άλλου στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του συμφώνου συμβίωσης. Η συγγένεια εξ αγχιστείας εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης από το οποίο δημιουργήθηκε.
3. Άρθρο 1463. Η συγγένεια του πρόσωπου με τη μητέρα του και τους συγγενείς της συνάγεται από τη γέννηση. Η συγγένεια με τον πατέρα και τους συγγενείς του συνάγεται από το γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσης με τον πατέρα, ή ιδρύεται με την αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική.
4.         Άρθρο 1576. Αυτοδίκαιη λύση. Η υιοθεσία λύνεται αυτοδικαίως και αίρεται αναδρομικά η σχέση που απορρέει από αυτήν, αν τελέσουν γάμο ή συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης, κατά παράβαση του νόμου, ο θετός γονέας με το θετό τέκνο. Αν ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης ακυρώθηκε, διατηρούνται από τη σχέση υιοθεσίας μόνο τα περιουσιακά δικαιώματα του θετού τέκνου.

Άρθρο 16. Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις επιμέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

[Πηγή: www.ministryofjustice.gr]


Ημ/νία δημοσίευσης: 10.06.2015

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που συνεδρίασε στις 5,6 και 7 Ιουνίου 2015 στη Λαμία, υπό την προεδρία του Προέδρου της,  Βασ. Αλεξανδρή,  Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας,  ασχολήθηκε με όλα τα τρέχοντα, κρίσιμα θέματα που αφορούν τους Δικηγόρους και την απονομή της Δικαιοσύνης.

Στην έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας παρέστη και απάντησε επί δύο περίπου ώρες σε ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν από το Σώμα,  ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ.  Αθαν. Κουτρομάνος. Στο σύντομο χαιρετισμό του και στις απαντήσεις που έδωσε,  ζήτησε απ΄ όλους τους παράγοντες της δίκης να συμβάλλουν ώστε να γίνει περισσότερο ελκυστική και αποτελεσματική για τον πολίτη, η απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα μας.

Α. Τα μέλη της Ολομέλειας ενημερώθηκαν αρχικά από τους εισηγητές, ΝΙκ. Βαλεργάκη Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και Αν. Γιογλή Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, που είναι μέλη της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σχετικά με τις εργασίες της εν λόγω επιτροπής και τις αλλαγές διατάξεων που συζητούνται. Εισηγητής στο ίδιο θέμα ήταν επίσης ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Ν. Παπάκος, μέλος της επιτροπής της Ολομέλειας για τον ΚΠολΔ.

Η Ολομέλεια, επανέλαβε την κατηγορηματική αντίθεσή της σε διατάξεις που επιχειρούν να πλήξουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως είναι η προωθούμενη ρύθμιση για την αλλαγή των κριτηρίων κατάταξης των πιστωτών στους πλειστηριασμούς, αποκλειστικά προς όφελος των Τραπεζών.

Το Δικηγορικό σώμα απέρριψε επίσης κατηγορηματικά και άλλες επιχειρούμενες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως η επιβολή των πολλαπλών κατασχέσεων, η αύξηση των δικαστικών εξόδων για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και η κατάσχεση της επιχείρησης εν συνόλω,  η οποία δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση τους εργαζόμενους καθώς προβλέπει μαζικές καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας.

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων καταγγέλλει  την κυβέρνηση για εμπαιγμό των Δικηγόρων διότι παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης  προς την Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας ότι δεν θα προωθηθούν οι ρυθμίσεις του προηγούμενου νομοσχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας(γνωστού ως σχεδίου Χαμηλοθώρη), το οποίο είχε απορρίψει εν τω συνόλω το Δικηγορικό Σώμα, εν τούτοις, στην έγγραφη πρόταση της κυβέρνησης προς τους θεσμούς, επανέρχεται  το θέμα της αναθεώρησης του Κώδικα πολιτικής Δικονομίας, με βάση,(όπως επί λέξει αναφέρεται στο κείμενο), το προηγούμενο νομοσχέδιο Χαμηλοθώρη.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Βασ. Αλεξανδρή, σε περίπτωση που υπάρξει αιφνιδιασμός από την κυβέρνηση και προωθηθούν στη Βουλή διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις θέσεις των Δικηγορικού Σώματος, όπως εκφράσθηκαν στην Ολομέλεια των Καλαβρύτων και εγκρίθηκαν από την συντριπτική πλειοψηφία του 93% των Δικηγόρων στο πανελλαδικό δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου 2014,  η Ολομέλεια κρίνει ότι πρέπει να αρθεί άμεσα η αναστολή της πανελλαδικής αποχής διαρκείας που είχε αποφασισθεί από το  Δικηγορικό δημοψήφισμα για το προηγούμενο νομοσχέδιο. Η αποχή είχε ανασταλεί στις 31   Δεκεμβρίου, μετά την προκήρυξη εθνικών εκλογών.

Στην ίδια περίπτωση, θα συγκληθούν παράλληλα και άμεσα, η Συντονιστική Επιτροπή και η Ολομέλεια των Προέδρων για να εκτιμήσουν την κατάσταση και να αποφασίσουν τις περαιτέρω αντιδράσεις του Δικηγορικού κόσμου.

Β. Τα μέλη της Ολομέλειας ενημερώθηκαν επίσης αναλυτικά από τον σύμβουλο του ΔΣΑ και αναπληρωτή Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ Δημ. Βερβεσό για την οικονομική κατάσταση του ασφαλιστικού τους φορέα.  Έγινε επίσης στα μέλη της Ολομέλειας αναλυτική παρουσίαση της αναλογιστικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε ειδικά για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων(ΤΕΑΔ).

Επειδή τα δεδομένα και τα συμπεράσματα για τη προοπτική και την βιωσιμότητα του ΤΕΑΔ είναι ιδιαιτέρως απαισιόδοξα, αποφασίσθηκε,  μετά από πρόταση του Προέδρου της Ολομέλειας Βασ. Αλεξανδρή, λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος του θέματος, να ανατεθεί στους εκπροσώπους μας στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ και το Δ.Σ του ΕΤΑΑ,  κ.κ.  Δ. Βερβεσό, Ν. Παπάκο, και Γ. Σταματαγιάννη, να μελετήσει ενδελεχώς το πρόβλημα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να εισηγηθεί σχετικά με τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν, σε ειδική Ολομέλεια η οποία θα συγκληθεί για τον σκοπό αυτό.

Γ. Ακόμη έγινε αναλυτική ενημέρωση των μελών της Ολομέλειας από τον σύμβουλο της επί φορολογικών θεμάτων, δικηγόρο Σ. Μπακάλη, για τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της επιβολής ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες. Έγινε γνωστό, ότι  η κυβέρνηση αποφάσισε να μην ασκήσει τελικά πρόσθετη παρέμβαση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δίκη που προκάλεσε το Βέλγιο με αίτημα την κατάργηση του ΦΠΑ στις νομικές υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι είχε ζητήσει και είχε λάβει από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας αναλυτικά ενημερωτικά υπομνήματα με τις θέσεις  του και τα νομικά επιχειρήματα υπέρ της μη επιβολής ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, η Ολομέλεια αποφάσισε ομόφωνα να προσβάλει στα Δικαστήρια την επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες, με πρωτοβουλία όλων των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Δ. Στην Ολομέλεια τέθηκαν επίσης τα ζητήματα σχετικά με την ανάγκη να επιταχυνθούν με πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής, οι άμεσες και επείγουσες αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων   που αφορούν προεχόντως την συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων καθώς και να κατατεθούν προς επεξεργασία, γραπτές προτάσεις για περαιτέρω αλλαγές του Κώδικα.   

Ε. Όσον αφορά το θέμα των διακοπών των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων, στο οποίο εισηγητές ήταν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Γ. Σταματογιάννης,  και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνης Ευαγγ. Μουνδριανάκης, το θέμα παραπέμφθηκε σε επόμενη Ολομέλεια.

Μετά το πέρας των εργασιών της Ολομέλειας, ο Πρόεδρος και  όλα τα μέλη της, ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας  κ. Αθ.  Μακρυγιάννη, για την άψογη και θερμή φιλοξενία που επεφύλαξε ο Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας στους συμμετέχοντες συναδέλφους καθώς και  για την αρτιότητα στην οργάνωση και  υποστήριξη των εργασιών της Ολομέλειας.

[Πηγή: www.dsa.gr]


Ημ/νία δημοσίευσης: 09.06.2015

Με την υπ' αριθμόν 1/2015 απόφαση της Ολομέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου της Αθήνας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου, οσον αφορά στην κατάργηση πινακίων, εκθεμάτων, την ίδρυση, από 16.09.2015, 14ου πολιτικού τμήματος ανακοπών και αναγκαστικής εκτέλεσης, μεταβολές συνεδριάσεων του Ειδικού τμήματος εκδικάσεως υποθέσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, εθνικών σημάτων κ.λπ., σύσταση από 16.09.2015  νέων πινακίων του Μονομελούς Πρωτοδικείου (εμπορικού και ενοχικού δικαίου), κατάργηση από 01.01.2016 του ΙΑ' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, κατάργηση της Β' συνθέσεως του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου κ.ο.κ.

Προς διευκόλυνση των μελών των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς, επισημαίνεται στην απόφαση  ότι οι ήδη προσδιορισθείσες μέχρι τέλος Μαίου 2015 υποθέσεις στα καταργούμενα πινάκια ΖΔ και Ν, καθώς και τα εκθέματα ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠΚ1 Και ΑΠΚ2, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2015, θα εκδικασθούν κανονικά.

Περαιτέρω πληροφορίες στο εξής link: http://www.freelaw.gr/sites/default/files/1_2015.pdf

[Πηγή: www.dsa.gr]


 

AttachmentSize
1_2015.pdf207.62 KB
v1620_2015.pdf113.99 KB
hagi.pdf77.13 KB
fekb1867_15.pdf127.17 KB
egkyklios_20150902.doc45.5 KB
fekb1086_2012.pdf117.77 KB
fekb1013_2014.pdf141.14 KB
ya70905_2015.pdf102.73 KB
anakoinosi_taktiki_monomeloys.pdf453.39 KB
diakopes_ergasiwn.pdf78.73 KB

Social Media