Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας

www.freelaw.gr
Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας
Αριθμός άρθρου: 
1. Η εταιρεία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση μόνο εάν: α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των περ. α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 8, β) ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη και γ) ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν την ικανότητα για δικαιοπραξία κατά την υπογραφή της εταιρικής σύμβασης.
 
2. Η αγωγή ασκείται από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και απευθύνεται κατά της εταιρείας. Το δικαστήριο που απαγγέλλει την ακυρότητα διορίζει με την ίδια απόφαση και τους εκκαθαριστές.
 
2α. Οι λόγοι ακυρότητας των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 θεραπεύονται εάν, μέχρι τη συζήτηση της αγωγής, το καταστατικό τροποποιηθεί, ώστε να μην υφίσταται πλέον ο λόγος ακυρότητας που αναφέρεται στην αγωγή. Το δικαστήριο που εκδικάζει αγωγή για κήρυξη της ακυρότητας μπορεί να χορηγήσει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών, με σκοπό να ληφθεί η απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού και ενδεχομένως να υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 4. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα. Για το διάστημα που μεσολαβεί το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα. 
 
3. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρείας αντιτάσσεται προς τους τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β. Τριτανακοπή μπορεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την υποβολή της απόφασης στη δημοσιότητα που προβλέπει η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7β.
 
4. Η ακυρότητα αυτή καθαυτή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υποχρεώσεων ή των απαιτήσεων της εταιρείας, χωρίς να βλάπτονται τα αποτελέσματα της κατάστασης εκκαθάρισής της.
 
5. Οι μέτοχοι της άκυρης εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της εκκαθάρισης.
 
6. Η αγωγή για κήρυξη της ακυρότητας ασκείται εντός διετίας από την καταχώριση της εταιρείας στο Μητρώο. Στην περ. β΄ της παρ. 1, η άσκηση της αγωγής δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. 
 
 
Σύμφωνα με το Ν 3604/2007 άρθρο 79 παρ. 1, οι προθεσμίες των παρ. 6 και 5 των άρθρων 4α και 10, αντίστοιχα, του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικαθίστανται με τον παρόντα νόμο, δεν συμπληρώνονται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του N 3604/2007, πριν δηλ. την 8.8.2008.
Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε από το  του Ν 3604/2007άρθρο 7 παρ. 1.
Η παράγραφος 2α προστέθηκε με το Ν 3604/2007 άρθρο 7 παρ. 3.
Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το  Ν 3604/2007 άρθρο 7 παρ. 1.
Το άρθρο 4α προστέθηκε με το ΠΔ 409/1986 άρθρο 6(άρθρα 10-12 της Πρώτης Οδηγίας ΕΟΚ).
Ο τίτλος του άρθρου αυτού προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν 3604/2007.

Social Media