Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αξία μισθίου

www.freelaw.gr
Αξία μισθίου
Αριθμός άρθρου: 
8

1. Για τον προσδιορισμό της αξίας των μισθίων ακινήτων τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη η Τιμή Ζώνης (ΤΖ), ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ), ο Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ), ο Συντελεστής Οικοπέδου (ΣΟ), ο Συντελεστής Συμμετοχής Οικοπέδου (ΣΣΟ) και ο Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ισογείου (Κ), όπως καθορίζονται από τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 41 του Ν 1249/1982, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν 1473/1984. Ειδικά ο συντελεστής εμπορικότητας λαμβάνεται υπόψη μόνο για το ισόγειο. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές θέσης, παλαιότητας και ορόφου, οι οποίοι καθορίζονται ως εξής:
α) Ο συντελεστής θέσης (ΣΘ) λαμβάνεται υπόψη, όταν το ακίνητο έχει προσόψεις σε δύο ή περισσότερες οδούς ή πρόσοψη σε πλατεία και καθορίζεται σε 1,08 για όλα τα ακίνητα και τους ακάλυπτους χώρους.
β) Ο συντελεστής παλαιότητας (Σ.παλ.) για μίσθια παλαιότητας:
αα) μέχρι και πέντε ετών σε 1,
ββ) από πέντε μέχρι και δέκα ετών σε 0,90 και
γγ) από δέκα ετών και άνω σε 0,80.
Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά δύο έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή από την τελευταία αναθεώρησή της ή από την έκδοση πράξης νομιμοποίησης για αυθαίρετα κτίσματα.
γ) ο συντελεστής ορόφου (Σ.ορ.) καθορίζεται:
Α) Υπόγειο:
αα. Όταν έχει είσοδο σε οδό, ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή αίθριο σε:
0,60 όταν ο ΣΕ είναι ίσος με 1,0
0,80 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 1,0 και μικρότερος ή ίσος του 2,0
1,00 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 2,0 και μικρότερος ή ίσος του 3,0
1,20 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 3,0 και μικρότερος ή ίσος του 4,0
1,50 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 4,0
ββ. Όταν έχει είσοδο από τον ισόγειο χώρο του μισθίου σε:
0,40 όταν ο ΣΕ είναι ίσος με 1,0
0,60 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 1,0 και μικρότερος ή ίσος του 2,0
0,80 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 2,0 και μικρότερος ή ίσος του 3,0
1,00 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 3,0 και μικρότερος ή ίσος του 4,0
1,20 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 4,0
γγ. Όταν έχει είσοδο αποκλειστικά από κλειστό κλιμακοστάσιο σε 4,0 για όλες τις περιπτώσεις.
Β) Ισόγειο:
Ο συντελεστής ορόφου για το ισόγειο καθορίζεται σε 1,0
Γ) Α΄ όροφος
0,90 όταν ο ΣΕ είναι ίσος με 1,0
1,20 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 1,0 και μικρότερος ή ίσος του 2,0
1,40 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 2,0 και μικρότερος ή ίσος του 3,0
1,50 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 3,0 και μικρότερος ή ίσος του 4,0
1,60 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 4,0
Δ) Λοιποί όροφοι:
0,80 όταν ο ΣΕ είναι ίσος με 1,0
1,00 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 1,0 και μικρότερος ή ίσος του 2,0
1,10 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 2,0 και μικρότερος ή ίσος του 3,0
1,20 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 3,0 και μικρότερος ή ίσος του 4,0
1,30 όταν ο ΣΕ είναι μεγαλύτερος του 4,0.
Ειδικά για ακίνητα τα οποία έχουν ανεγερθεί με σκοπό να λειτουργήσουν μόνο ως καταστήματα (εμπορικά κέντρα) και για κτίρια γραφείων των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί από το έτος 1985 και μετά, εφόσον και στις δύο περιπτώσεις, τα κτίρια βρίσκονται σε οικόπεδο με ΣΕ μεγαλύτερο του 2,0, ο συντελεστής ορόφου για όλους τους υπέρ το ισόγειο ορόφους ορίζεται σε 1,80 και για το υπόγειο σε 1,50.
2. Υπόγειο κατά την έννοια των προηγούμενων διατάξεων θεωρείται ο όροφος ή τμήμα ορόφου που έχει χαρακτηρισθεί ως υπόγειο στη σχετική άδεια της πολεοδομίας.
3. Για τον υπολογισμό της αξίας ισογείου με εσωτερικό ανοιχτό εξώστη (πατάρι) η επιφάνεια του τελευταίου προστίθεται στην επιφάνεια του ισογείου, πολλαπλασιασμένη με το 0,15.
4. Ο υπολογισμός της αξίας των κτιρίων γίνεται με τον ακόλουθο τύπο:
α) Αξία ισογείου = ΤΖ x ΣΕ x ΣΘ x Σ.ορ. x Σ.παλ. x Επιφάνεια ισογείου + (0,15 x Επιφ. παταριού).
β) Αξία υπογείου = ΤΖ x Σ.ορ. x Σ.παλ. x Επιφάνεια υπογείου.
γ) Αξία υπέρ το ισόγειο ορόφων = ΤΖ x ΣΘ x Σ.ορ. x Σ.παλ. x Επιφάνεια ορόφου.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις δίκες που ήταν εκκρεμείς την 1η Μαΐου 1992.

 

Social Media