Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Διάρκεια

www.freelaw.gr
Διάρκεια
Αριθμός άρθρου: 
5
ΔΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ "Σιωπηρή Τροποποίηση της Διάρκειας της μίσθωσης από το Ν. 4242/2014, άρθρο 13.
1. Η μίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. 
 
2α. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε μισθώσεις που έχουν συμφωνηθεί για χρόνο μεγαλύτερο των δώδεκα (12) ετών.
 
. Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο 
ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, β) καταβάλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και γ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας
 
3. Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων εκπαιδευτηρίων επιτρέπεται να συναφθούν και για βραχύτερο χρόνο, εφόσον αυτά βρίσκονται σε κωμοπόλεις με πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων.
 
4. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
 

Ν. 4242/2013 Άρθρο 13
"Σιωπηρή Τροποποίηση της Διάρκειας της μίσθωσης από το Ν. 4242/2014, άρθρο 13.
Χωρισμός των μισθώσεων σε δύο κατηγορίες, αυτές που διέπονται μόνο από τον ΑΚ και αυτές που διέπονται από ΑΚ και ΠΔ 34/1995
1. Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος διέπονται από τους συμβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του π.δ. 34/1995, με την εξαίρεση των άρθρων 5−6, 16−18, 20−26, 27 παρ. 2, 28−40, 43, 46 και 47 αυτού. Οι μισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματά της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της.
2.α. Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη της, διέπονται από τις διατάξεις αυτού, όπως τροποποιείται κατά το παρόν άρθρο.
"

 
*Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε από το Ν 2741/1999 άρθρο 7 παρ. 6.
*Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε από το Ν 2741/1999 άρθρο 7 παρ. 6.
*Η κατάργηση της παρ. 4 συμπεριλαμβάνει και τις υφιστάμενες κατά την 28.9.1999 μισθώσεις Ν 2741/1999 άρθρο 8.
*Η περίπτωση 4 καταργήθηκε** με το Ν 2741/1999 άρθρο 7 παρ. 7: "Αποφάσεις που διατάσσουν την απόδοση του μισθίου για λόγο που προβλέπεται από τις καταργούμενες με τον παρόντα νόμο περιπτώσεις δεν εκτελούνται, εκτός από τη διάταξή τους, που αφορά τη δικαστική δαπάνη, οι δε εκκρεμείς δίκες καταργούνται"
*Η παράγραφος 2β προστέθηκε με το Ν. 4257/2013.
 
 
* Η αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 και (άρθρο 7 παρ. 8 του Ν 2741/1999).
 
**  (άρθρο 7 παρ. 9 του Ν 2741/1999).

Social Media