Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Ειδικές περιπτώσεις αναπροσαρμογής μισθώματος

www.freelaw.gr
Ειδικές περιπτώσεις αναπροσαρμογής μισθώματος
Αριθμός άρθρου: 
53

1. Στις περιπτώσεις που το αναπροσαρμοζόμενο μίσθωμα υπερβαίνει το διπλάσιο του καταβαλλόμενου, το πέρα του διπλασίου οφείλεται κατά 50% μετά πάροδο εξαμήνου από την κοινοποίηση της έγγραφης όχλησης του εκμισθωτή και το υπόλοιπο μετά παρέλευση έτους από αυτήν. Επί αναπροσαρμογής που έγινε με βάση το άρθρο 2 του Ν 1962/1991 το πέραν του διπλασίου ποσό και μέχρι του τετραπλασίου οφείλεται από 1ης Μαΐου 1992 και το υπόλοιπο από 1ης Νοεμβρίου 1992.
2. Μισθώσεις που παρατείνονται κατά το άρθρο 58 παρ. 12 του παρόντος όπως και κάθε ισχύουσα σύμβαση αν δεν υπάρχει ειδική συμφωνία των μερών, υπόκεινται σε αναπροσαρμογή του μισθώματος σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 7 του παρόντος και μέσα στα όρια της προηγούμενης παραγράφου.
3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις δίκες που ήταν εκκρεμείς την 1η Μαΐου 1992.
4. Τα μισθώματα αναπροσαρμόσθηκαν εκτάκτως με τα άρθρα 30 παρ. 2 Ν 813/1978, 2 Ν 1962/1991, 15 Ν 2018/1992 και Α.Υ.Δ. 81775/16.9.1991.

 

Social Media