Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Κωδικοποίηση διατάξεων

www.freelaw.gr
Κωδικοποίηση διατάξεων
Αριθμός άρθρου: 
65

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων για τις εμπορικές μισθώσεις και των μεταγενέστερων διατάξεων που άμεσα ή έμμεσα τροποποιούν ή συμπληρώνουν αυτές.
2. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η διαγραφή, σύμπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων, ως και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειμένου.

 

Βλ. και Ν 2741/1999 άρθρο 7 παρ. 21, περί δυνατότητας τροποποιήσεως του ΠΔ 34/1955 με ΥΑ.

 

 

Social Media