Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Μη προστατευόμενες μισθώσεις

www.freelaw.gr
Μη προστατευόμενες μισθώσεις
Αριθμός άρθρου: 
4

1. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος:
α) οι μισθώσεις οι οποίες, κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη συνάπτονται συνήθως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το έτος,
β) οι μισθώσεις χώρων αποκλειστικώς για διενέργεια διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και οι μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων,
γ) οι μισθώσεις στις οποίες το μίσθιο χρησιμοποιείται ως οικοτροφείο,
δ) οι μισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθμών ή περιοχών λιμένων ή αεροδρομίων (περιλαμβανομένων και των χώρων εντός σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων), (Όπως η περ. δ΄ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν 2741/1999 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν 2801/2000.)
ε) οι μισθώσεις χώρων εντός δημόσιων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων, (Όπως η περ. ε΄ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν 2741/1999.)
στ) οι μισθώσεις χώρων εντός νεκροταφείων,
ζ) οι μισθώσεις ακινήτων εντός αρχαιολογικών χώρων,
η) οι μισθώσεις εντός χώρων που ανήκουν στα ιδρύματα του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, (Όπως η περ. η΄ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν 3404/2005.)
θ) οι μισθώσεις ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα, οι οποίες συνάπτονται μετά την 1η Σεπτεμβρίου 1990,
ι) οι μισθώσεις σχολικών κυλικείων και οι μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρίας «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία», (Όπως η περ. ι΄ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν 3027/2002.)
ια) Καταργήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν 2741/1999,
ιβ) οι μισθώσεις χώρων που χρησιμοποιούνται ως κυλικεία ή για την εγκατάσταση διαφημίσεων, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε είδους αθλητικά κέντρα και γυμναστήρια, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία ή χρήση στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ή σε αθλητικά σωματεία ή ενώσεις αυτών, ανεξαρτήτως αν λειτουργούν ως υπηρεσίες αυτών ή ως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες την 5η Αυγούστου 1991 μισθώσεις των χώρων αυτών, (Όπως η περ. ιβ΄ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν 2741/1999.)
ιγ) οι μισθώσεις ακινήτων των οποίων την κυριότητα ή τη χρήση αποκτά η Βουλή των Ελλήνων για τη στέγαση των υπηρεσιών της και η Ευρωπαϊκή Ενωση και τα όργανά της για τη στέγαση των υπηρεσιών της ή των υπηρεσιών των οργάνων της, ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης των μισθώσεων αυτών, (Όπως η περ. ιγ΄ αντικαταστάθηκε, από τότε που ίσχυσε, από το άρθρο 50 του Ν 3220/2004.)
ιδ) οι μισθώσεις χώρων εντός του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,
ιε) οι μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως εκθεσιακοί χώροι,
ιστ) οι μισθώσεις καταστημάτων διάθεσης προϊόντων των Κεντρικών Λαχαναγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, (Όπως τροποποιήθηκε μετά την απάλειψη της λέξης «οπωροκηπευτικών» με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν 2741/1999.)
ιζ) οι μισθώσεις ακινήτων, των οποίων κύριος ή εκμισθωτής είναι το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών» και που είναι αναγκαία για τη στέγαση των υπηρεσιών του, της ανώνυμης εταιρίας που έχει συσταθεί από αυτό με την επωνυμία «Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων» καθώς και των υπηρεσιών της εποπτεύουσας αυτά υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,
ιη) οι μισθώσεις ακινήτων που αποδεδειγμένα αποκτήθηκαν, αυτά ή το οικόπεδο επί του οποίου ανεγέρθηκαν, με εισαγωγή συναλλάγματος από τον εκμισθωτή, το οποίο αντιστοιχεί τουλάχιστον στα 2/3 της αξίας τους ή η αξία αυτή καλύφθηκε κατά το αυτό ποσοστό με εισαγωγή συναλλάγματος και ο μισθωτής έχει συμπληρώσει στη χρήση του μισθίου διάρκεια τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών. Στο χρόνο αυτό συνυπολογίζεται και ο χρόνος των δικαιοπαρόχων του. Στις περιπτώσεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του παρόντος, (Όπως το τελευταίο εδάφιο της περ. ιη΄ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν 2741/1999.)
ιθ) οι μισθώσεις ακινήτων που συνομολογούνται με χρηματοδοτική μίσθωση. (Όπως η περ. ιθ΄ προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν 2741/1999.)
2. Μισθωτικές συμβάσεις ακινήτων, ιδιοκτησίας ασφαλιστικών οργανισμών (ΝΠΔΔ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που υπάγονται με οποιοδήποτε τρόπο στην προστασία του παρόντος, παύουν να ισχύουν μετά την 18η Μαρτίου 1988, εφόσον ο μισθωτής δεν ασκεί ο ίδιος εκμετάλλευση στο μίσθιο. Από τις 18 Μαρτίου 1988 η μισθωτική σχέση συνεχίζεται μεταξύ του ιδιοκτήτη και του υπομισθωτή.

 

Social Media