Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
73

«Αν ο νόμος ή η συστατική πράξη ή το καταστατι­κό δεν ορίζουν διαφορετικά ή το αρμόδιο όργανο δεν απο­φάσισε διαφορετικά, η εκκαθάριση γίνεται από εκείνους που έχουν τη διοίκηση του νομικού προσώπου. Αν δεν υ­πάρχουν, ο ειρηνοδίκης διορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές.» ( )( Για την κατά τόπον αρμοδιότητα και την τηρητέα διαδικασία βλ. άρθρ. 739 επ. και 786 Κ.Πολ.Δ.).

Social Media