Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
541

Ο αγοραστής μπορεί, αν διαπιστωθεί αργότερα και άλλο ελάττωμα, να ασκήσει εκ νέου ένα από τα δικαι­ώματα του προηγούμενου άρθρου. Το ίδιο ισχύει και όταν λείπει συνομολογημένη ιδιότητα. (1)

(1)
Τα άρθρα 540 έως και 561 τίθενται όπως αντι- καταστάθηκαν από το άρθρο 1, παρ 1 του Ν. 3043/02.
 

Social Media