Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
555

Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και αν ο αγορα­στής ανακάλυψε το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας αργότερα. Αν ο αγοραστής ζήτησε να διεξαχθεί συντηρητική από­δειξη, η παραγραφή διακόπτεται έως το τέλος της διαδικα­σίας αυτής.

Social Media