Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
179

Άκυρη ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ι­δίως η δικαιοπραξία με την οποία δεσμεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου ή η δικαιοπραξία με την οποί­α εκμεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, την κουφότητα ή την απειρία του άλλου και πετυχαίνει έτσι να συνομολο­γήσει ή να πάρει για τον εαυτό του ή τρίτο, για κάποια πα­ροχή, περιουσιακά ωφελήματα, που κατά τις περιστάσεις, βρίσκονται σε φανερή δυσαναλογία προς την παροχή.

Social Media