Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
223

Η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει με το θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανό­τητα αυτού που έδωσε ή αυτού που έλαβε την πληρεξου­σιότητα.

Social Media