Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αναγωγή

www.freelaw.gr
Αναγωγή
Αριθμός άρθρου: 
560

Σε περίπτωση διαδοχικών πωλήσεων και ευθύνης του τελικού πωλητή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, η παραγραφή των δικαιωμάτων του κατά προηγούμενου πωλητή λόγω του ελαττώματος ή της έλλειψης αρχίζει από τότε που ικανοποιήθηκε ο αγοραστής, εκτός αν προηγήθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά του τελικού πωλητή, οπότε η παραγραφή αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης αυτής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για την παραγραφή οι διατάξεις των άρθρων 554 έως 558. (1)
 

(1) Τα άρθρα 540 έως και 561 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1, παρ 1 του Ν. 3043/02.


 

 

 

Social Media