Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αποτελέσματα Διακοπής

www.freelaw.gr
Αποτελέσματα Διακοπής
Αριθμός άρθρου: 
270

Αν η παραγρα­φή διακόπηκε, ο χρόνος που πέρασε έως τότε δεν υπολο­γίζεται και αφότου περατώθηκε η διακοπή αρχίζει νέα πα­ραγραφή. Στις περιπτώσεις του άρθρου 250 η νέα παραγραφή αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο περατώθηκε η διακοπή.

Social Media