Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δικαίωμα Αποζημίωσης μαζί με την Υπαναχώρηση

www.freelaw.gr
Δικαίωμα Αποζημίωσης μαζί με την Υπαναχώρηση
Αριθμός άρθρου: 
387

Στις περιπτώσεις όπου ο δανειστής α­σκεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης, μπορεί επιπλέον με αίτησή του και κατά την εύλογη κρίση του δικαστηρίου να του επιδικαστεί και αποζημίωση για την τυχόν ζημία από τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. Στο δικαίωμα της υπαναχώρησης κατά τα λοιπά εφαρ­μόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 389 έως 396.

Social Media