Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δικαιοπραξία του Αντιπροσώπου με τον Εαυτό του

www.freelaw.gr
Δικαιοπραξία του Αντιπροσώπου με τον Εαυτό του
Αριθμός άρθρου: 
235

Ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να επιχει­ρήσει στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου δικαιοπραξία με τον εαυτό του, ατομικά ή με την ιδιότητά του ως αντι­προσώπου άλλου, εκτός αν ο αντιπροσωπευόμενος είχε επιτρέψει τη δικαιοπραξία ή αυτή συνίσταται αποκλειστικά στην εκπλήρωση υποχρέωσης. Αυτοσύμβαση που δεν έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι άκυρη.

Social Media