Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Εκποίηση Ενυπόθηκου και Αναδοχή

www.freelaw.gr
Εκποίηση Ενυπόθηκου και Αναδοχή
Αριθμός άρθρου: 
476

Όποιος με σύμβαση αποκτά από άλλον ενυπόθηκο ακί­νητο με τον όρο να καταβάλει το υποθηκικό χρέος εκείνου που μεταβιβάζει, υπεισέρχεται ως προς το χρέος στη θέση του τελευταίου και τον απαλλάσσει, αν ο δανειστής δεν αποκρούσει εγγράφως την αλλαγή του οφειλέτη μέσα σε έξι μήνες από τη σχετική έγγραφη ανακοίνωση, που γίνε­ται μετά την μεταγραφή της εκποίησης. Η ανακοίνωση γίνεται μόνο από αυτόν που μεταβιβάζει και προς αυτόν γίνεται η απάντηση του δανειστή. Αυτός που μεταβιβάζει γνωστοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σ' εκείνον που αποκτά, την απάντηση αυτή.

Social Media