Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Καταστατικό Σωματείου

www.freelaw.gr
Καταστατικό Σωματείου
Αριθμός άρθρου: 
80

Το καταστατικό, για να είναι έγκυρο, πρέπει να καθορίζει: 1. το σκοπό, την επω­νυμία και την έδρα του σωματείου, 2. τους όρους της εισόδου, της αποχώρησης και της αποβολής των μελών, καθώς και τα δι­καιώματα και τις υποχρεώσεις τους, 3. τους πόρους του σω­ματείου, 4. τον τρόπο της δικαστικής και της εξώδικης αντιπρο­σώπευσης του σωματείου, 5. τα όργανα της διοίκησης του σωματείου, καθώς και τους όρους με τους οποίους καταρτίζεται και λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα όργανά της, 6. τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφα­σίζει η συνέλευση των μελών, 7. τους όρους για την τροποποίηση του καταστατικού, 8. τους όρους για τη διάλυση του σωματείου.

Social Media