Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Παράδοση Αποδεικτικών

www.freelaw.gr
Παράδοση Αποδεικτικών
Αριθμός άρθρου: 
456

Ο εκχωρητής έ­χει την υποχρέωση να δώσει στον εκδοχέα όσες πληρο­φορίες είναι αναγκαίες για την ενάσκηση της απαίτησης και να του παραδώσει τα αποδεικτικά της έγγραφα που βρί­σκονται στην κατοχή του. Αν εκχωρηθεί μέρος της απαίτησης, παραδίνεται κανο­νικά επικυρωμένο αντίγραφο των εγγράφων αυτών, επιφυ­λάσσεται όμως στον εκδοχέα το δικαίωμα να ζητήσει επί­δειξη των πρωτοτύπων.

Social Media