Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Τύχη της Περιουσίας μετά τη Διάλυση

www.freelaw.gr
Τύχη της Περιουσίας μετά τη Διάλυση
Αριθμός άρθρου: 
77

Η περιουσία νομικού προσώπου που διαλύθηκε, αν ο νό­μος ή η συστατική πράξη ή το καταστατικό δεν ορίζει δια­φορετικά ή το αρμόδιο όργανο δεν αποφάσισε διαφορετι­κά, περιέρχεται στο δημόσιο. Το δημόσιο έχει την υποχρέ­ωση να εκπληρώσει το σκοπό του νομικού προσώπου με την περιουσία αυτή.

Social Media