Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Εμπορικός Νόμος

www.freelaw.gr
Εμπορικός Νόμος

Άρθρα νόμου

Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικάς και κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορίαν.

Διαβάστε περισσότερα..

Χρεωστεί να κάμνη κατ’ έτος ιδιόγραφον απογραφήν των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του και της περιουσίας και του χρέους του και να την αντιγράφη κατ’ έτος εις ειδικόν επί τούτου βιβλίον.

Διαβάστε περισσότερα..

Η περίληψις των καταστατικών εγγράφων των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών πρέπει να παραδίδεται, εντός δεκαπέντε ημερών από της χρονολογίας του εγγράφου, εις το γραφείον του εμποροδικείου του νομού, όπου ευρίσκεται το εμπορικόν της εταιρίας κατάστημα, διά να αντιγραφή εις το βιβλίον και, τοιχοκολληθέν, να μείνη τρεις ολοκλήρους μήνας εκτεθειμένον εις το ακροατήριον.
Εάν η εταιρία έχη πολλά εμπορικά καταστήματα εις διαφόρους νομούς, η παράδοσις, η αντιγραφή και η τοιχοκόλλησις της περιλήψεως θέλουν γενή εις το εμποροδικείον εκάστου νομού.
Η αθέτησις των διατυπώσεων τούτων επιφέρει ακύρωσιν ως προς τους συνεταίρους· ούτοι όμως δεν δύνανται να προτείνωσι την έλλειψιν καμμιάς αυτών κατά τρίτου τινός.

 

Διαβάστε περισσότερα..

Η περίληψις πρέπει να περιέχη τα ονόματα και παρώνυμα, την ιδιότητα και την διαμονήν των συνεταίρων, όχι όμως και των μετόχων ή ετερορρύθμων, την εμπορικήν επωνυμίαν της εταιρίας, τους συνεταίρους οι οποίοι διωρίσθησαν να διευθύνουν, να διοικούν, και να υπογράφουν επ’ ονόματι της εταιρίας, την ποσότητα των καταβληθέντων ή καταβληθησομένων χρημάτων, κατά μερίδα ή καθ’ ετερορρυθμίαν, την εποχήν καθ’ ην η εταιρία άρχεται και καθ’ ην παύει.

*Με το άρθρο 36 Ν 3419/2005, από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 43, 44, 45 και 46 του Εμπορικού Νόμου.

 

Διαβάστε περισσότερα..

 περίληψις των καταστατικών της εταιρίας εγγράφων υπογράφεται, αν είναι δημόσια, παρά των συμβολαιογράφων, αν δε ιδιόγραφα, παρ’ όλων μεν των συνεταίρων, εάν η εταιρία είναι ομόρρυθμος, υπό μόνων δε των αλληλεγγύων ή των εχόντων την διεύθυνσιν της εταιρίας συνεταίρων, αν είναι ετερόρρυθμος, είτε διαιρείται εις μερίδια είτε μη.

*Με το άρθρο 36 Ν 3419/2005, από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 43, 44, 45 και 46 του Εμπορικού Νόμου.

Διαβάστε περισσότερα..

Καταργήθηκε: άρθρο 80 παρ. 13 Ν 3604/2007.

 

Διαβάστε περισσότερα..

Η μετά την προθεσμίαν εξακολούθησις εταιρίας τινός πρέπει να αποδεικνύεται διά δηλώσεως των συνεταίρων.
Η δήλωσις αύτη και όλα τα έγγραφα τα περί διαλύσεως εταιρίας τινός προ της προθεσμίας της διά την διάρκειαν αυτής ωρισμένης εις το καταστατικόν έγγραφον, πάσα αλλαγή ή παραίτησις συνεταίρων, πάσα νέα συνομολογία, πας νέος όρος, πάσα μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας, υπόκεινται εις τας διατυπώσεις τας εις τα άρθρα 42, 43 και 44 διαλαμβανομένας.
Η παράλειψις των διατυπώσεων τούτων τιμωρείται κατά τας ποινικάς διατάξεις της τρίτης παραγράφου του 42 άρθρου.

*Με το άρθρο 36 Ν 3419/2005, από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 43, 44, 45 και 46 του Εμπορικού Νόμου.

Διαβάστε περισσότερα..

Social Media