Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
43

Η περίληψις πρέπει να περιέχη τα ονόματα και παρώνυμα, την ιδιότητα και την διαμονήν των συνεταίρων, όχι όμως και των μετόχων ή ετερορρύθμων, την εμπορικήν επωνυμίαν της εταιρίας, τους συνεταίρους οι οποίοι διωρίσθησαν να διευθύνουν, να διοικούν, και να υπογράφουν επ’ ονόματι της εταιρίας, την ποσότητα των καταβληθέντων ή καταβληθησομένων χρημάτων, κατά μερίδα ή καθ’ ετερορρυθμίαν, την εποχήν καθ’ ην η εταιρία άρχεται και καθ’ ην παύει.

*Με το άρθρο 36 Ν 3419/2005, από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 43, 44, 45 και 46 του Εμπορικού Νόμου.

 

Social Media