Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αποφάσεις των Εταίρων Χωρίς Συνέλευση

www.freelaw.gr
Αποφάσεις των Εταίρων Χωρίς Συνέλευση
Αριθμός άρθρου: 
73

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρό­σωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική α­πόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με ανα­φορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέ­σα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τη­ρείται κατά το άρθρο 66.

Social Media