Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αρμοδιότητα Εταίρων

www.freelaw.gr
Αρμοδιότητα Εταίρων
Αριθμός άρθρου: 
68

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:
 
(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποί­ες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν ο παρών νόμος ή το καταστατικό προβλέπει ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείω­σης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο τον διαχειριστή,
 
(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60,
 
(γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστά­σεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,
 
(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου,
 
(ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και
 
(στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εται­ρείας.
 
3. Ανάθεση στο διαχειριστή εξουσίας τροποποίησης του καταστατικού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περί­πτωση α' του παρόντος άρθρου, μη προβλεπόμενη στο αρχικό καταστατικό, αποφασίζεται με ομοφωνία των εταί­ρων. Η εξουσία που παρέχεται στο διαχειριστή να τροπο­ποιεί το καταστατικό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τριετία.

Social Media