Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Βασικά Χαρακτηριστικά

www.freelaw.gr
Βασικά Χαρακτηριστικά
Αριθμός άρθρου: 
43

1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιου­χική εταιρεία. Η εταιρεία αυτή έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Απαγορεύεται στην ιδιωτική εταιρεία η άσκηση επιχείρησης για την οποία έχει οριστεί από το νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική μορφή.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 79, για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της.
 
3. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με κεφαλαιακές, με εξωκεφαλαιακές ή με εγγυητι­κές εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 79.
 
4. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη. Το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιό­τητα δια του Γ.Ε.ΜΗ.
 
5. Το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εται­ρείας και οι τροποποιήσεις του, εφόσον είναι ιδιωτικά έγ­γραφα, καθώς και οι αποφάσεις των εταίρων της και τα πρακτικά μπορούν να συντάσσονται και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περι­πτώσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 14 του ν. 3419/ 2005 (Α' 297). Στις σχέσεις της εταιρείας και των εταίρων με τους τρίτους υπερισχύει το κείμενο στην ελληνική.

Social Media