Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Διαχείριση Εκ του Νόμου

www.freelaw.gr
Διαχείριση Εκ του Νόμου
Αριθμός άρθρου: 
56

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι πρά­ξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το μο­ναδικό εταίρο (νόμιμη διαχείριση). Επείγουσες πράξεις δι­αχείρισης, από την παράλειψη των οποίων απειλείται σο­βαρή ζημία της εταιρείας, μπορεί να διενεργεί κάθε εταίρος χωριστά, ειδοποιώντας τους λοιπούς εταίρους.

Social Media