Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Διευκόλυνση Μετατροπής Υφιστάμενων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - Έναρξη Σύστασης Ι.Κ.Ε.

www.freelaw.gr
Διευκόλυνση Μετατροπής Υφιστάμενων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - Έναρξη Σύστασης Ι.Κ.Ε.
Αριθμός άρθρου: 
120

1. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, υφιστάμενες εται­ρείες περιορισμένης ευθύνης μπορούν να μετατραπούν σε ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά το άρθρο 107, εάν αυτό αποφασισθεί από τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνεται είτε με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρί­των του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου, είτε με πλειοψη­φία τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Ρήτρες του καταστατικού που προβλέπουν μεγαλύτερα ποσοστά πλειοψηφίας δεν λαμβάνονται υπόψη για την απόφαση αυτή.

2. Η υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας επιτρέπεται δύο μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

Social Media