Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εταίρων

www.freelaw.gr
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εταίρων
Αριθμός άρθρου: 
94

1. Αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο στον παρόντα νόμο ή το καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώ­ματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισ­φοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσε­ων απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με συμφω­νία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτο­προσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου α­σκούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα του τριμήνου. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πλη­ροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.
 
3. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.
 
4. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολι­κού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδή­ποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρ­τητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σο­βαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Social Media