Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Διορισμός και Ανάκληση Διαχειριστή από Εταίρο

www.freelaw.gr
Διορισμός και Ανάκληση Διαχειριστή από Εταίρο
Αριθμός άρθρου: 
60

1. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, το κα­ταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι ένας ή περισσότεροι από αυτούς διορίζονται και ανακαλούνται από συγκεκριμέ­νο εταίρο ή εταίρους με κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοι­πους διαχειριστές.

2. Παροχή του δικαιώματος της προηγούμενης παρα­γράφου με τροποποίηση του καταστατικού είναι επιτρεπτή μόνο με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Social Media