Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Έγκριση της Συγχώνευσης από τους Εταίρους - Καταχώριση της Απόφασης Συγχώνευσης

www.freelaw.gr
Έγκριση της Συγχώνευσης από τους Εταίρους - Καταχώριση της Απόφασης Συγχώνευσης
Αριθμός άρθρου: 
112

1. Το σχέδιο συγχώνευσης, καθώς και οι τροποποιή­σεις του καταστατικού που απαιτούνται για την πραγματο­ποίησή της ή το καταστατικό της νέας εταιρείας, πρέπει να εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες εταιρείες. Απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προστασίας των δανειστών του άρθρου 110.

2. Αν η συγχώνευση πρόκειται να αποφασισθεί από τη συνέλευση των εταίρων, κάθε εταίρος έχει δικαίωμα ένα μήνα πριν από τη συνέλευση να λαμβάνει γνώση, στην έ­δρα της εταιρείας, τουλάχιστον:
 
(α) του σχεδίου συγχώ­νευσης και
 
(β) της έκθεσης του άρθρου 111. Η συνέλευση δεν μπορεί να λάβει απόφαση για τη συγχώνευση, αν δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία.
 
3. Οι αποφάσεις των εταίρων που εγκρίνουν τη συγ­χώνευση μαζί με υπεύθυνη δήλωση των διαχειριστών των συγχωνευόμενων εταιρειών ότι τηρήθηκε η διαδικασία προστασίας των δανειστών του άρθρου 110, καταχωρί­ζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., ύστερα από κοινή αίτηση των διαχει­ριστών. 

Social Media