Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Έγκριση των Καταστάσεων από τους Εταίρους και Διανομή Κερδών

www.freelaw.gr
Έγκριση των Καταστάσεων από τους Εταίρους και Διανομή Κερδών
Αριθμός άρθρου: 
100

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστά­σεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των ε­ταίρων.

2. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέ­πει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των κα­θαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπο­ρούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.
 
3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύ­πτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Το κατα­στατικό μπορεί να ορίζει ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.
 
4. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι για ορισμένο χρόνο, που δεν θα υπερβαίνει τη δεκαετία, κάποιος εταίρος ή εταίροι δεν μετέχουν ή μετέχουν περιορισμένα στα κέρδη ή στο προϊόν της εκκαθάρισης ή ότι έχουν δικαίωμα λήψης πρόσθετων κερδών.
 
5. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.
 
6. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

Social Media