Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Έξοδος Εταίρου

www.freelaw.gr
Έξοδος Εταίρου
Αριθμός άρθρου: 
92

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. Το καταστατικό μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις για το δικαίωμα των εταίρων να εξέλθουν της εταιρείας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μπορεί επίσης να προβλέ­πει την έξοδο εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές με δή­λωση της εταιρείας, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυ­ναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.
 
3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλή­ρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4.
 
4. Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των με­ριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρι­κών μεριδίων με σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Μπορεί όμως, να ορίζεται στο καταστατικό ότι σε περίπτωση εξό­δου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξα­γοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3. Το κατα­στατικό μπορεί να προβλέπει ότι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετο­χής τους στην εταιρεία.

Social Media