Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Εξωκεφαλαιακές Εισφορές

www.freelaw.gr
Εξωκεφαλαιακές Εισφορές
Αριθμός άρθρου: 
78

1. Οι ''εξωκεφαλαιακές εισφορές'' συνίστανται σε παρο­χές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφα­λαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Οι παροχές αυτές πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό και εκτελούνται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.

2. Η αξία των εισφορών αυτών που αναλαμβάνονται, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε και μεταγενέστερα καθορίζεται στο καταστατικό.
 
3. Σε περίπτωση μη παροχής της εξωκεφαλαιακής εισ­φοράς η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο είτε την εκπλήρωση είτε την ακύρωση των μεριδίων που αντι­στοιχούν στην εισφορά η οποία δεν παρασχέθηκε. Περαι­τέρω αξίωση αποζημίωσης της εταιρείας δεν αποκλείεται.
 
4. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λό­γω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου, καθώς και στην περί­πτωση αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων ο ε­ταίρος που δεν έχει παράσχει πλήρως την εξωκεφαλαιακή εισφορά του, υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σε μετρητά το μέρος των παροχών που δεν εκτέλεσε. Ως αξία των παροχών λογίζεται εκείνη της εισφοράς, όπως προσ­διορίστηκε στο καταστατικό, ή του μέρους της εισφοράς.

Social Media