Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Έλλειψη Διαχειριστή

www.freelaw.gr
Έλλειψη Διαχειριστή
Αριθμός άρθρου: 
62

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρ­θρο 59, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διο­ρίζεται με απόφαση των εταίρων, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει το διορισμό διαχειριστή από την πλειοψηφία των διαχειριστών που απομένουν ή τη συνέχιση της δια­χείρισης από τους λοιπούς διαχειριστές χωρίς αντικατά­σταση. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή. Εάν οι εταίροι δεν προβαίνουν σε εκλογή διαχειριστή και το καταστατικό δεν περιέχει σχετικές προβλέψεις, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Social Media