Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Εταιρεία σε Κατάσταση Επαπειλούμενης Αδυναμίας Εκπλήρωσης

www.freelaw.gr
Εταιρεία σε Κατάσταση Επαπειλούμενης Αδυναμίας Εκπλήρωσης
Αριθμός άρθρου: 
102

Αν η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να συγκαλέσει συνέ­λευση των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εται­ρείας, την υποβολή αίτησης πτώχευσης ή έναρξης διαδι­κασίας εξυγίανσης ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Social Media