Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

www.freelaw.gr
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Αριθμός άρθρου: 
96

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

(α) τον ισολογισμό,
 
(β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,
 
(γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και
 
(δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανό­ηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθε­ση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.
 
Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη σύνταξη και άλλων οικονομικών καταστάσεων. Οι καταστάσεις υπο­γράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνο­λο.

Social Media